Wybierz język
Nasz program
Przyłącz się do nas!
Możesz nam pomóc
Rada Główna
Forum
Kontakt

Międzynarodowa Organizacja dla Bezpłatnego Dostępu do Wyników Naukowych

Naszym zamiarem jest przekonać środowisko naukowe na całym świecie do przeprowadzenia reformy publikowania wyników prac badawczych. Zwłaszcza tych finansowanych przez agencje rządowe. Pragniemy stworzyć międzynarodową bazę danych z publikacjami naukowymi, które będą bezpłatnie dostępne dla każdego poprzez sieć internetową.
Aby reforma doszła do skutku, rządy wiekszości liczących się państw muszą wymagać od naukowców, którzy dostają państwowe granty, by ci wysyłali wszystkie wyniki swych prac, w pierwszej kolejności do tej jednej bazy danych. Dopiero, gdy rezultaty prac badawczych dotrą do bazy, będą mogły być również publikowane w dotychczasowym systemie czasopism naukowych.
Ponieważ czasopisma naukowe są w większości przypadków przedsięwzięciami komercjalnymi i przynoszą wydawcy zysk, więc dostęp do wyników prac badawczych dotowanych przez państwo, musi być w pierwszej kolejności zapewniony dla bezpłatnej i niekomercyjnej bazy danych.
Takie rewolucyjne posunięcie nie musi oznaczać likwidacji komercyjnych czasopism. Nadal będą one spełniać rolę informacyjną, selekcyjną, recenzencką i przeglądową dla tych naukowców, których będzie stać na prenumeratę. Jednak dzięki temu, iż publikacja pojawi się najpierw w Bazie Danych, to dostęp do niej będą mieli również uczeni i obywatele, których nie stać na prenumeratę czasopism, których ceny są bardzo wysokie.
Takie rozwiązanie wydaje się najbardziej sprawiedliwe i jesteśmy pewni, że pomoże w rozwoju nauki na całym świecie.

Zapraszamy informatyków i naukowców do pomocy przy budowie tej strony oraz przy projektowaniu serwera z Bazą Danych. Projekt bazy chcemy umieścić pod adresem SCITOME.ORG. W przyszłości serwer ten powinien być zarządzany przez konsorcjum przedstawicieli różnych rządów i środowisk naukowych.
Zapraszamy wszystkich naukowców do poparcia naszej inicjatywy!